Zkouška ZM

19.10.2014 20:57

Dnes jsme s Lotrem složili zkoušku ZM, Posuzoval pan Petr Vyčítal a figuroval Jan Orság.

Obdrželi jsme 48,49,42 bodů. Na stopě měl mírné vybočení, na poslušnosti překus aportu a na obraně neoběhl jednu plentu a po pouštění vždy ještě ždibnul do rukávu. Je to lump, ale to dopilujeme :-)